אנו מודים לכם על שהחלטתם להשתמש בשירותי האתר, אנא קראו היטב את כל הסעיפים המופיעים בתקנון האתר: השימוש באתר זה כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן “תנאי השימוש”), ומהוה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. להלן: הקדמה .1 האתר “הדס שמני מרפא” (להלן “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר מציע למכירה את המוצרים באתר (להלן: “המוכר”) ומנוהל ע”י הדס כהן מרח’ ירושלים 25/31 צפת .2 כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון ותנאי שימוש אלו. 3. יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר 4. ברכישה רשאים להשתתף בני 18 ומעלה. ההשתתפות מותנית במסירת פרטים מזהים נכונים (שם, כתובת, טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני של הלקוח). שמירה על סודיות המידע אודות הלקוח 5.  האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אשר יוזן על ידי המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש לצורך ביצוע איזה מהפעולות על פי הוראות התקנון בכללותן, ו/או כנדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. 6. המשתמש יודע כי האתר ומפעיליו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בכדי להימנע מהעברתו לגורמים שלישיים חיצוניים. 7. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטת האתר ו/או מפעיליו ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיו האתר ומפעיליו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו באם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  1. האתר ומפעיליו יוכלו להמשיך ולשמור כל מידע אישי של המשתמש, וכן כל מידע בכל הקשור לרכישותיו, ללא הגבלת זמן, והמשתמש מצהיר ומאשר כי הוא נותן בזאת הסכמתו לאמור, כמו גם הסכמתו כי יעשה במידע זה שימוש לצורך בדיקות וחישובים סטטיסטיים וכן כדי להציע למשתתף בעתיד, מוצרים נוספים כלשהם אשר ישווקו על ידי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר 9. האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תמונות, טקסטים, צילומים, צרור רעיונות חלקי או כולל, כל מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר בין שהינם רשומים ובין אם לאו שייכים בלעדית לבעלי אתר “הדס – השמנים המרפאים שלי”, ומוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.. 10. חל איסור על המשתמש להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, להציג, לשדר, לבצע, ליצור עבודות נגזרות, להנפיק רישיון למכור, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של בעלי האתר “הדס – השמנים המרפאים שלי”. 11. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות, במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים פקודת זכויות היוצרים, באמנות בינ”ל ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק במידע באתר.אופן הרכישה באתר 12.  בשיטת הקניה באתר ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי. 13. כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף רשאי לקנות באתר. רוב הפריטים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו של המוצר כולל מע”מ. המשתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט הקיים במלאי, לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת. כמו כן, בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך תשלום. כדי לבצע תשלום של הקניה יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי , כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע הקניה. 14. חיוב המזמין בגין עלות המוצר ו\או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות אחת מהדרכים לקבלת תשלום המקובלות באתר. המוכר רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או בדרך שנקבעה מראש. 15.  כל המבצע פעולה ו/או קנייה באתר בין אם היא טלפונית ובין אם היא דרך האתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים לתנאים  וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה , והדבר יהווה בסיס משפטי. 16. מפעיל האתר יוכל להפסיק או לשנות את מתן שירותי האתר, בין אם נתן הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג’ אחר עם הפסקת או השינוי השירות. 17. המשתמש מודע לכך שכל שימוש באתר מבוצע על אחריותו בלבד. 18. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכל המוסר פרטים  כוזבים יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאתר עקב כך. המוצרים 19. כל צילום או תמונה המופיעה באתר לצד המוצר\הציוד מיועד להמחשה בלבד, יתכנו הבדלים בין הגוונים\ העיצובים המופיעים בתצלום, לבין הגוון\העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק. 20. אין האתר אחראי על שימוש או אופי השימוש במוצר שנרכש ותוצאותיו, ומבצע ההזמנה יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש במוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר ותוצאותיו. 21. הלקוח מודע לכך כי המוצרים באתר הינם בקטגוריית מוצרי בריאות טבעית, שמנים וקוסמטיקה במהותם וכי חלק מהמוצרים באתר לא עברו את בדיקות משרד הבריאות בישראל. 22. החנות “הדס- השמנים המרפאים שלי” או מפעיליו/בעליו לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק עקיף, ישיר, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים או בחומרי גלם הנמכרים באתר זה או מרכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 23.  במכירת והצגת המוצרים באתר, אין משום המלצה או הבעת דעה או נתינת חוות דעת לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, טיבם וכיו”ב. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח 24. המוכר ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך באתר ויפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. המוכר מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן. 25. בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שביתות, שריפה, שיטפון, מלחמה וכו’, יידע האתר את הרוכש מייד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספם. 26.  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית המוכר רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש. 27. התקנון של רשות הדואר לישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו האתר מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים) יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. 28. אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע”י הדס שמני מרפא ו/או באפשרות הקונה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו מרחוב הגדוד שלישי 2 צפת בתאום מראש. 29. מועד אספקת המוצרים הוא בין 3 ל7 ימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין או כל אמצעי תשלום אחר(ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). 30. אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה על ידי המוכר דרך משלוח המוצר לכתובת שנמסרה ע”י המשתמש מבצע ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה. 31. האתר לא ישא באחריות של כל נזק שהוא שעלול להיגרם למוצרים מרגע יציאתם למשלוח. 32. האתר לא ישא באחריות כלפי מזמין המוצר\הציוד בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר סיפק את המוצר למשלוח. 33. במקומות מרוחקים ונידחים, תיתכן תוספת תשלום בגין משלוח וזאת על פי מחירון חברת המשלוחים/דואר ישראל. 34.  35. משלוח עד הבית באמצעות חברת שליחויות – אפשרות מומלצת ובטוחה בה יקבל המזמין את המוצרים תוך זמן קצר ובמקרה תקלה יתנהל האתר בעצמו מול חברת השליחיות ויטפל בנושא במהירות לשביעות הלקוח. החברה לא לוקחת אחריות על זמני הספקה של חברת השליחויות. 36.במידה ולקוח לא אסף את החבילה מסניף הדואר והחבילה חזרה לשולח להלן “הדס שמני מרפא” הלקוח יצטרך לשלם על משלוח חדש. במידה והלקוח לא מעוניין לשלם על משלוח ומעוניין לבטל את ההזמנה, יקבל החזר על המוצר בלבד ללא עלות המשלוח והפחתה של 10% ממחיר המוצר  
  2. 37. איסוף עצמי– איסוף החבילה בתאום מראש לאחר קבלת התשלום הגדוד השלישי 2 צפת. מומלץ לוודא מראש כי החבילה מוכנה בטלפון 0533014425 המוכר שומר לעצמו את הזכות שלא לספק מוצר מסוים, במידה שהמוצר אזל במלאי או שחלה טעות במחיר/במפרט. במקרה כזה הלקוח יקבל הודעה על ביטול העסקה תוך 24 שעות מביצועה ויזוכה תוך 24 שעות מקליטתה, באם חויב.אופן התשלום 38. התשלום באתר הינו באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי בנק בישראל: ויזה ומסטרכארד 39. החיוב הוא בתשלום אחד אלא אם נבחרה אפשרות התשלומים על ידי הלקוח. 40. הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל”רכישה מרחוק” / “רכישה טלפונית ו/או “עסקת אינטרנט 41. הקונה רשאי לשלם בהמחאה או במזומן. באיסוף עצמי, המוצרים ימסרו כנגד מסירת ההמחאה. במשלוח, הקונה ישלח את ההמחאה בדואר ורק לאחר פירעון מלא של ההמחאה בבנק המוכר, יצא משלוח המוצרים באופן בו בחר הקונה, אל הקונה. 42. באמצעות העברה בנקאית וזאת בתיאום טלפוני עם הדס שמני מרפא 0533014425 מדיניות החזרות וביטולים 43.  הלקוח רשאי לבטל הזמנה ובתנאי שהאריזה סגורה והמוצר באותו מצב כפי שנשלח תוך 14 יום מהגעת המשלוח. הלקוח מודע כי יהיה עליו לשלוח את המוצר לכתובת הגדוד השלישי 2 צפת ולשאת בעלויות המשלוח (במקרה שהמוצר כבר נשלח). 44. הזיכוי עבור המוצרים שיוחזרו יהיה מלא ובתנאי שהגיע למוכר במצב תקין. הזיכוי יהיה באותו אמצעי תשלום שבו שילם הלקוח. 45. על הלקוח לבדוק את המוצר עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או בשונה ממה שהוזמן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי יצירת קשר בבקשה לביטול, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981. 46. במקרים אלו הלקוח לא יחויב בעלות המשלוח: אם המוצר הגיע שבור או פגום או בשונה ממה שהוזמן.
  3. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן להחזיר מוצרים שהצרכן פתח את אריזתם, או השתמש בהם כדוגמת קרמים או הגיעו באיחור בגלל תקלה בהספקה. 48. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, או אי התאמה, המוכר יחזיר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את כספו של הצרכן, למעט דמי ביטול בסך 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך.
ביטול שליחות – לא יקבל הלקוח החזר עבור עלות המשלוח ובמקרה בו יצאה שליחות אל הלקוח ע”י חברת שליחויות ובוטלה ע”י הלקוח לפני קבלת הסחורה ובמהלך ניסיון האספקה – ישלם הלקוח שליחות כפולה על פי נהלי חברת השליחויות. למוכר יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה משמעותית בערך המוצר. מבצעים .49. האתר ומפעיליו שומרים על זכותם לפרסם מדי פעם בפעם מבצעים, המבצעים יתבצעו על פי ובהתאם לתנאי המבצע אשר יפורסמו באשר לאותו המוצר 50. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם הזכות המלאה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, להאריך או לקצר את משך הזמן בו יתקיים איזשהו מבצע, או אפילו לבטל לחלוטין איזשהו מבצע\ים, לרבות נקודות שנצברו. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין החלטה 51. המוכר רשאי להגביל את כמות הקנייה, על פי שיקול דעת. כללי  .  לאתר יש זכות ללא הודעה מוקדמת לשנות את תקנון האתר , והעיקר שהאתר פרסם את התקנון המעודכן באתר.52 .  האתר רשאי ללא הודעה מוקדמת ,להפסיק בכל עת את הפעילות והשימוש באתר ולהפסיק מכירת מוצר מסוים.53 .  הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ושירותים מהמוצרים המוצעים למכירה באתר שמורה בכל עת ל- “הדס – השמנים המרפאים שלי”  ומפעיליו.54
  1. האתר הינו אתר דינאמי, ורשאי לערוך מוצרים\ציוד להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת, כמו כן המחירים והמבצעים באתר דינאמיים ומתעדכנים מעת לעת, מפעילי האתר לא יתנו או יזכו לקוחות שרכשו מוצרים בכל זיכוי כספי או אחר ,לאחר אישור הזמנה באינטרנט או טלפוני.
. . אתר “הדס שמני מרפא” רשאי לשלוח מידי פעם הודעות בדוא”ל המכילות מודעות פרסומיות56 .  המחירים באתר בשקלים וכוללים מע”מ.57 . . לרשותך מענה אנושי בטלפון 052-3794453  בין השעות 10:00 – 17:0058 .  מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר הינו בתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.59 אנו מאחלים לכם קנייה נעימה ומהנה ומזמנים אתכם ליצור קשר בכל שאלה או עניין הדס כהן וצוות האתר